Szantymaniak poleca:

Jesteś tutaj

Regulamin

Regulamin Wolnego Portalu Szantymaniak

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal www.szantymaniak.eu i forum www.forum.szantymaniak.eu są własnością prywatną Macieja Jędrzejko zwanego dalej Właścicielem

2. Zasady tutaj ustala Właściciel, biorąc pod uwagę sugestie i wnioski redakcji, administracji, czytelników i forumowiczów.

3. Uzytkownicy mają obowiązek zachowywac się przyzwoicie, kulturalnie i bezwzględnie stosować do zaleceń administracji.

4. Nie wolno łamać polskiego prawa, praw autorskich i zasad netykiety.

5. W portalu obowiązują zasady dziennikarskiej rzetelności i odpowiedzialności autorów za publikowane teksty.

6. Nazwa Szantymaniak i oraz logo są własnością Właściciela i jako takie są zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej.

 

CO OZNACZAJĄ SŁOWA "WOLNY PORTAL SZANTOWY - SZANTYMANIAK"

1. Każda pełnoletnia osoba może zostać współpracownikiem Portalu i uzyskac uprawnienia do dodawania tekstów

2. Każda osoba posiadajaca uprawnienia może publikować swoje teksty w dowolnie wybranym momencie

3. Każda osoba publikująca teksty ma prawo do nieograniczonego wyrażania własnego zdania w dowolnej formie

 

pod następującymi warunkami

- świadome wzięcie pełnej odpowiedzialności za publikowane treści

- podpisywanie się własnym i prawdziwym imieniem i nazwiskem pod publikacjami

- utrzymywanie stylu wypowiedzi publicznej w granicach ogólnie dobrze pojętej przyzwoitości 

- publikowane treści muszą być zgodne zasadami niniejszego regulaminu i zaleceniami redakcji

- publikowane treści muszą być zgodne z tematyką portalu 

- publikowane treści muszą byc zgodnie z zasadami rzetelności dziennikarskiej

- publikowane treści muszą byc zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny

 

***

 

B. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PUBLIKACJE

1. Pełną odpowiedzialność prawną i etyczną za publikowane treści ponosi Autor, który podpisuje się prawdziwym imieniem i nazwiskiem pod opublikowanymi tekstami i zdjęciami. 

2. Właściciel oraz Redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za publikowane treści przez innych autorów jednak deklarują weryfikowanie merytoryki publikowanych treści wyłącznie w zakresie zgodnym z własną wiedzą i doświadczeniem.

3. Zdjęcia i cytaty w publikacjach, nie należące do autora tekstu głównego muszą być opisane nazwiskiem autora i jeśli pochodzą z internetu - z podaniem dokładnego źródła internetowego.

4. Zabroniona jest publikacja zdjęć i treści chronionych prawem autorskim bez zgody ich autora

 

ODPOWIEDZIALNOŚC ZA KOMENTARZE DO ARTYKUŁÓW

Właściciel i Redakcja nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść komentarzy internautów (ze względu na anonimowość autorów). Komentarze wulgarne, prymitywne, niekulturalne lub w inny sposób rażące - będą usuwane, pozostałe będą pozostawiane do weryfikacji przez innych internautów. Redakcja nie ma możliwości blokowania komukolwiek możliwości publikacji komentarzy - może je tylko usuwac natychmiast kiedy otrzyma powiadomienie o istnieniu takiego komentarza.

 

MISJA PORTALU

Celem istnienia Portalu jest krzewienie i pielęgnacja kultury marynistycznej w Polsce oraz integracja środowiska żeglarsko-szantowego. Portal Szantymaniak.pl wraz a Miesięcznikiem Szantymaniak współpracują ściśle w kwestii promocji __wszystkich zainteresowanych__  zespołów, imprez, festiwali, płyt i projektów o tematyce marynistycznej.

 

NADSYŁANIE TEKSTÓW

1. Nie obawiaj się (ale i nie oczekuj), że Redakcja będzie Cię prosić lub mobilizować do większej aktywności lub zmuszać do nadsyłania jakichkolwiek tekstów "na termin" - ponieważ  wyłącznie od Twoich chęci i dyspozycyjności zależy ile poświęcisz czasu na aktywność w Szantymaniaku która jest dobrowolna i niezobowiązująca.

2. Idea Szantymaniaka bazuje przede wszystkim acz nie wyłącznie na aktywności osób bezpośrednio zainteresowanych promocją swoich inicjatyw - a więc na nadesłanych przez Współpracowników tekstach, relacjach, opisach, recenzjach itp. Każdy nadesłany tekst do redakcji Szantymaniaka zostanie wzięty pod uwagę.

3. Teksty nadesłane do publikacji przez osoby spoza grona stałych Współpracowników, podlegają rutynowym poprawkom redakcyjnym, w tym również z zastrzeżeniem możliwości ich skrócenia i są publikowane przez członków Redakcji. Na początku takiego tekstu musi byc zamieszczona informacja o jego oryginalnym autorstwie.

4. Nie publikujemy wyłącznie tekstów nienadesłanych oraz niezgodnych z niniejszym regulaminem.

 

PORTAL SZANTYMANIAK - SERWIS NON-PROFIT

Portal Szantymaniak jest serwisem non-profit, który nie płaci swoim współpracownikom i nie zarabia pieniędzy. Domena utrzymywana jest z prywatnych funduszy jej właściciela. Osoby tworzące Redakcje nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za wykonaną przy portalu prace. W Portalu staramy się unikać reklam komercyjnych o tematyce nie-szantowej i dopóki to będzie możliwe będziemy się starali trzymać tej zasady. Powierzchnia reklamowa dostępna w Szantymaniaku jest wykorzystywana zgodnie z misją portalu do promocji imprez, płyt i innych przedsięwzięć typowo szantowo-żeglarskich.

 

MAGAZYN MIŁOŚNIKÓW PIEŚNI MORZA SZANTYMANIAK - PISMO KOMERCYJNE

Od roku 2004 wydajemy kolorowe czasopismo zarejestrowane w ISDN,  którego Redaktorem Naczelnym jest Maciej Jędrzejko a Wydawcą Agencja A-Press Kamil Piotrowski. Czasopismo jest samodzielną i niezależną od portalu inicjatywą, która jednak funkcjonuje w ścisłej symbiozie z portalem,  na zasadach partnerskiej i przyjacielskiej wymiany tekstów i informacji. Wszelkie decyzje (np. sprzedaż powierzchni reklamowej, z której utrzymuje się miesięcznik) należą wyłącznie do Wydawcy i Redaktora Naczelnego Magazynu papierowego, którzy w pełni odpowiadają za funkcjonowanie czasopisma i decydują o jego wyglądzie oraz doborze tematów. Osoby zainteresowane współpracą z gazeta są proszone o bezpośredni kontakt z Kamilem e-mail: gazeta@szantymaniak.eu

 

Staramy by periodyk był bezpłatny dla wszystkich czytelników - właściciele tawern i organizatorzy festiwali otrzymują na życzenie kolejne numery Szantymaniaka BEZPŁATNIE od Wydawcy.  Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na kolejne numery miesięcznika bezpośrednio do Wydawcy 509-641-905.  Będziemy wdzięczni za każdą pomoc w kolportażu kolejnych numerów gazety i za zachęcanie ludzi do czytania Magazynu i Portalu.

 

PATRONAT MEDIALNY

1. Szantymaniak obejmuje patronatem medialnym wszelkie inicjatywy mieszczące się w tematyce portalu, po szczegółowym uzgodnieniu warunków z Właścicielem portalu redakcja@szantymaniak.eu

2. Warunkiem objęcia zgłoszonej inicjatywy patronatem medialnym Szantymaniaka jest zamieszczenie logo portalu na materiałach reklamowych (plakaty, bannery, bilety, ulotki, strony www, itd) jak również na rewersie okładek płyt, wydawnictw książkowych (itp).

3. Nie wolno zamieszczać logo portalu bez wiedzy i zgody Redakcji.

 

TEMATYKA PUBLIKACJI

1. Szantymaniak jest portalem którego misją jest promowanie szerokopojętej kultury marynistycznej w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń artystycznych mieszczących się w kręgu szerokopojętej piosenki żeglarskiej, pieśni morza oraz folku marynistycznego zwanych w skrócie szantami.

2. W związku z nierozłącznością SZANT i ŻEGLARSTWA w portalu jest miejsce na publikowanie informacji na temat ważnych wydarzeń żeglarskich typu wyprawy żeglarskie, publikacje dla żeglarzy, zloty zaglowców, konferencje żeglarskie, najważniejsze wydarzenia sportowe (regaty) o zasięgu ogólnopolskim itp.  Redakcja zaleca jednak żeby informacje miały zwiazek z wydarzeniami artystycznymi z udziałem polskich lub zagranicznych zespołów szantowych.

3. Nadesłane publikacje nie mieszczące się w powyższej tematyce, nie będą publikowane.

 

REDAKCJA

1. Redakcja jest grupą ludzi bezposrednio opiekujących się Portalem i Forum,

2. Członkowie Redakcji wykonującą swoje czynności związane z Portalem nieodpłatnie

2. Członkowie Redakcji są zapraszani do współpracy stałej lub czasowej przez Właściciela

3. Redakcja jest organem doradczym wobec Właściciela

4. Redakcją kieruje Redaktor Naczelny w osobie Właściciela portalu lub osoba przez niego wyznaczona.

5. W sytuacjach spornych związanych z Portalem decyzje podejmuje Redaktor Naczelny

 

WSPÓŁPACOWNICY REDAKCJI (REPORTERZY)

 

1. Każdy pełnoletni Czytelnik, który chciałby aktywnie współtworzyć Szantymaniaka, publikowac teksty i informacje koncertowe lub podjąć się opieki nad konkretnymi działami, ma możliwość przedstawienia swojej kandydatury redakcji  pod adresem redakcja@szantymaniak.eu

 

2. Warunkiem uzyskania uprawnień do publikowania tekstów jest dobrowolne wysłanie do Redakcji swoich prawdziwych danych osobowych

- imię - do wiadomosci publicznej

- nazwisko - do wiadomosci publicznej

- nick - do wiadomosci publicznej

- adres e-mail - do wiadomosci publicznej

oraz

- adres domowy - do wyłącznej wiadomości redakcji

- telefon komórkowy - do wyłącznej wiadomości redakcji

 

3. Szantymaniak to portal oparty na zaufaniu do Współpracowników i szacunku do Czyletników. Podanie nieprawdziwych danych lub złamanie regulaminu jest równoznaczne z wykluczeniem z grona Współpracowników. Więcej...


 

MONITORING AKTYWNOŚCI REPORTERÓW W PANELU ADMINISTRACYJNYM

Każda aktywność osób posiadających uprawnienia do publikacji jest rejestrowana przez system portalu i raportowana codziennie w formie maili wysyłanych przez system do Redakcji Codziennie otrzymujemy informację zbiorcza o godzinach zalogowania i wylogowania każdego Współpracownika oraz o dokonanych przez niego zmianach w portalu)

 

STYL PUBLIKACJI

1. Zależy od autora posiadającego uprawnienia dododawania publikacji.

2. Publikacje których styl zostanie uznany przez redakcje za rażący mogą być zablokowane.

 

CZAS PUBLIKACJI

1. Autor decyduje samodzielnie o momencie swojej publikacji.

2. W wyjątkowych sytuacjach Redakcja ma prawo odroczyć publikację ze względu na inne ważne wydarzenia, które powinny zdaniem Redakcji być na topie listy artykułow przez określony czas.

3. Czas wyświetlania publikacji na stronie głównej jest domyślnie ustawiony na 14 dni. Po tym czasie publikacja przechodzi do ARCHIWUM gdzie jest nadal dostępna. Czas publikacji można zmienić wyłącznie autor w momencie publikacji i ustawic go na okres od 1 dnia do 3 miesięcy.  

4. Redakcja ma prawo skrócić lub wydłużyć zadany przez autora czas publikacji jego tesktu. (UWAGA ten punkt obowiązywać będzie dopiero po wprowadzeniu nowego systemu, obecny system nie pozwala na takie zmiany)

 

USUWANIE ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH

1. Redaktor Naczelny ma prawo usuwać a Archiwum, artykuły których czas publikacji na stronie głównej już minął.

2. Autor decydując się na publikacje w Portalu jest świadom iż jego artykuł przechodzi na właśność Właściciela Portalu i nie może byc bez jego zgody ponownie publikowany w innych miejscach. Zgodę taką można uzyskać u Redaktora Naczelnego (który nie robi z tym problemów, ale musi o tym wiedzieć).

3. Autor nie może również żądać usunięcia raz opublikowanego przez siebie artykułu z Archiwum nawet w przypadku i usunięcia go z grona Współpracowników Redakcji. Prawa do opublikowanego tekstu przechodzą na Właściciela. Punkt ten nie dotyczy publikowanych tekstów piosenek i wierszy itp, do których Właściciel nie uzurpuje sobie żadnych praw.

4. Artykuł opublikowany może usunąć z Archiwum wyłącznie Redaktor Naczelny - ewentualne prośby będą rozpatrywane indywidualnie.

5. Redakcja ma prawo usuwać i zastępować innymi opublikowane w artykułach zdjęcia, co do których niejasna jest kwestia praw autorskich.

 

ODMOWA PUBLIKACJI

Redakcja ma prawo odmowy publikacji nadesłanych tekstów w szczególności jeśli

 

zawierają treści :

- treści nie mieszczące się w tematyce portalu

- treści o charakterze kryptoreklamy, lub jawną reklamę bez zgody redakcji

- treści uznawane powszechnie za szkodliwe dla osób nieletnich 

- treści zawierające wulgaryzmy ("lekkie" wulgaryzmy są dopuszczalne po odpowiednim wykropkowaniu)

- treści pornograficzne

- treści prymitywne, infantylne lub gorszące opisy sytuacji

- treści zawierające agresje, chamstwo i brak kultury

- treści zawierające przemoc

- treści zawierające ewidentne kłamstwa i nierzetelność dziennikarską dotyczącą osób czy wydarzeń

- treści zawierające rażące błędy merytoryczne

- treści w nieuzasadniony sposób obrażające osoby (pogardliwe wypowiedzi z użyciem nazwisk)

- treści obrażające grupy ludzi (narody, społeczności, grupy religijne, zespoły, publiczność itd.)

- treści rasistowskie

 

oraz teskty :

- teksty z rażącym i nieuzasadnionym nadużyciem czcionki wytłuszczonej (bold)

- teksty z rażącym i nieuzasadnionym nadużyciem WIELKICH LITER

- teksty z "rozsypanym układem graficznym"

- brak podziału tekstu na akapity (które może utrudniać czytanie)

- teksty zawierające znamiona tzw. publikacji "na szybko" bez uprzedniego sprawdzenia ortografii i interpunkcji

 

BLOKOWANIE ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH

1. Każda z osób posiadających uprawnienia do publikacji (każdy Reporter i każdy  członek Redakcji) ma prawo zablokować każdy opublikowany artykuł,  jeśli uzna, że treści w nim zawarte łamią zasady etyki, rzetelności dziennikarskiej, zawiera błędy merytoryczne lub łamie postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Decyzja o przywróceniu artykułu lub odesłaniu go autorowi do poprawek nalezy do Redakcji i jest nieodwołalna.

3. Uprawnienia do blokowania publikacji ma każdy Współpracownik Portalu, do odblokowania artykułów - tyko Redakcja. W kwestiach niejednoznacznych i spornych decyzje ostateczną i nieodwołalną podejmuje Właściciel w ciągu 3 dni roboczych (z mozliwościa przedłużenia w przypadku nieobecności - urlop, wyjazd zagraniczny, brak dostępu do internetu itd) od dnia zablokowania artykułu. Informacje na ten temat Właściciel publikuje w dziale  REDAKCJA FORUM=>SPRAWY ADMINISTRACYJNE

4. W przypadku zablokowania i odesłania tesktu do autora moment przywrócenia zabokowanego tekstu jest zależny od przysłania poprawionego tekstu przez autora.

5. W przypadku zablokowania i odesłania tekstu do autora  - autor ma prawo do rezygnacji z jego publikacji.

6. W przypadku zablokowania i odesłania tekstu do autora  - autor ma 7 dni roboczych na wprowadzenie poprawek i przysłanie poprawionego tekstu do Redakcji, po tym czasie tekst zostanie odrzucony z publikacji i skasowany.

 

ZMIANA TREŚCI OPUBLIKOWANYCH ARTYKUŁÓW

1. Treści raz opublikowanej noty typu NOWIA lub  ARTYKUŁ nie wolno już zmieniać pod rygorem natychmiastowego usunięcia z grona Współpracowników portalu.

2. Jakiekolwiek zmiany treści i sensu wypowiedzi są możliwe wyłącznie za zgodą Właściciela.

3. W celu uniknięcia takich sytuacji należy korzystać z PODGLĄDU podczas edycji swoich tekstów

 

WYJĄTKI :

- artykuly typu "relacje na żywo" gdzie dodawane są informacje o kolejnych koncertach

- aktualizacje informacji (w tytule publikacji nalezy dodać słowo AKTUALIZACJA na koncu tytułu)

 

DROBNE POPRAWKI DO OPUBLIKOWANYCH TEKSTÓW

1. Teksty opublikowane w Szantymaniaku samodzielnie przez autora, podlegają okresowej kontroli merytorycznej. Jeśli korektorzy znajdą w nim drobne błędy (ort., int., styl. - które każdemu mogą się zdarzyć) będą starali się je poprawiać w dobrej wierze (bez dodatkowego informowania Autora - nie będą to jednak nigdy ingerencje w treść).

 

2. Poprawki do tekstów powinny być opisane pod tekstem wg wzoru np.:

 

Drobne poprawki (ewentualnie konkretnie jakie) wprowadził: Imię "NICK" Nazwisko data ... godzina ...

PRZYKŁAD

Korekta interpunkcji , układu graficznego oraz dodanie linkowania - Maciej "YenJCo" Jędrzejko 23.10.2005 godz. 23:10

 

KOREKTORZY

1. Redakcja zaprasza osoby,  które wykazują szczególne umiejętności i talent dziennikarski oraz zyskają szczególne zaufanie Redakcji  - do pełnienia roli KOREKTORA. Takiej osobie zostają nadane dodatkowe uprawnienia.  Korektor ma możliwość ingerencji w treść wszystkich  publikowanych przez innych użytkowników artykułów, nowin i notek koncertowych.

2. Jedyne poprawki jakie może robić bez uzgodnienia z autorem to "kosmetyka graficzna" (spacje, akapity,  boldowanie, linkowanie) oraz poprawianie literówek lub błędów ortograficznych i interpunkcyjnych w tekście.

3. Nie wolno korektorowi bez  uzgodnienia z autorem teksu zmieniać treści publikacji, nawet jeśli zauważy niezgrabności stylistyczne. Każdy Współpracownik sam pracuje na swój wizerunek  w  portalu i podpisuje artykuł własnym nazwiskiem biorąc za niego pełną odpowiedzialność - dlatego korektorowi wolno jedynie zasugerować autorowi poprawki, ale ostateczna decyzja co do treści zawartych w tekście należy wyłącznie do autora. Dotyczy to w szczegolności sytuacji w których błędy nie są rażące.

4. We wszystkich przypadkach w których błędy (stylistyczne, ort, interpunkcyjne i merytoryczne ) są rażące - obowiązuje zasada:  zablokuj artykuł i powiadom o tym fakcie Redakcje oraz autora

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe współpracowników Redakcji (reporterów), przekazywanę są droga e-mail DOBROWOLNIE.

2. Dane te są przechowywane na nośniku zewnętrznym (pyta CD) przez Własciciela portalu i nie są nigdy wykorzystywane do żadnych celów marketingowych ani reklamowych praz nie są przekazywane w żadnym przypadku osobom trzecim bez zgody zainteresowanych. Dane te są potrzebne jedynie do uwiarygodnienia zgłaszającej się Osoby, ponieważ idea Szantymaniaka wyklucza anonimowość autorów publikacji.

3. Dołączenie do grona Współpracowników oznacza zgodę na udostępnienie przekazanych danych osobowych - bez konieczności uzyskania zgody zainteresowanego - wyłącznie na pisemne żądanie Sądu lub organów ścigania (w przypadku np. wytoczenia postępowaniu o zniesławienie itp.)

 

AKREDYTACJE NA IMPREZY SZANTOWE.

1. Status Współpracownika Redakcji (Reportera) Szantymaniaka w portalu nie daje żadnych uprawnień do podawania się za akredytowanego dziennikarza portalu podczas koncertów i festiwali szantowych.

2. Akredytowane osoby wyznacza wyłącznie Redaktor Naczelny w porozumieniu z Redakcją i kontaktuje się osobiście z Organizatorami imprez w sprawie konkretnych osób.

3. Ujawnienie nadużycia w formie nieuprawnionego podawania się za przedstawiciela Redakcji Szantymaniaka jest równoznaczne z usunięciem z grona Współpracowników bez możliwości powrotu. Zawsze istnieje możliwość sprawdzenia u Redaktora Naczelnego czy dana osoba naprawdę posiada akredytację.

4. Ewentualne prośby o akredydacje należy kierować do Redaktora Naczelnego portalu.

 

ZAUFANIE REDAKCJI

Bez uprzedniej weryfikacji zakładamy od samego początku dobrą wolę i chęć uczciwej współpracy Reporterów z Szantymaniakiem. Utrata zaufania redakcji skutkuje to czasowym lub stałym usunięciem Reportera z grona Współpracowników. Dlatego prosimy Reporterów o rzetelność dziennikarską i zwykłą ludzką przyzwoitość podczas publikacji tekstów.

 

KWESTIE SPORNE

1. W jakichkolwiek kwestiach spornych decyzję ostateczną i nieodwołalną ma Właściciel Portalu.

2. Rozwiązanie problemów spornych nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od ich zgłoszenia (z mozliwościa przedłużenia w szczególnych przypadkach oraz przypadku nieobecności - urlop, wyjazd zagraniczny) od dnia zablokowania artykułu. Informacje na ten temat Właściciel publikuje w dziale  REDAKCJA FORUM=>SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 

Uwaga. Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian i poprawek w niniejszym regulaminie. O wszelkich ważnych zmianach będziemy informować na forum w dziale REDAKCJA FORUM=>SPRAWY ADMINISTRACYJNE

w górę

Informację wprowadził(a): Maciej "YenJCo" Jędrzejko

Regulamin Forum Szantymaniaka

I. ADMINISTRACJA FORUM

1. Forum www.forum.szantymaniak.eu jest własnością prywatną Macieja Jędrzejko

2. Zasady funkcjonowania forum, postanowienia regulaminu, ewentualne zmiany w regulaminie - ustala Właściciel, biorąc pod uwagę sugestie i wnioski redakcji, administracji i forumowiczów

3. Forum zarządzane jest przez Administratora Forum wyznaczonego przez Właściciela lub przez samego Własciciela.

4. Administrator zaprasza do współpracy Moderatorów którym nadaje odpowiednie uprawnienia i przekazuje dyspozycje

5. Administratorzy i Moderatorzy Forum tworzą Administrację Forum

6. Obowiązki Administratora Forum pełni obecnie: Paweł Leśkiewicz Ghoran ghoran@szantymaniak.eu

 

II. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UŻYTKOWNIKÓW

1. Uzytkownicy mają obowiązek zachowywać się przyzwoicie, kulturalnie i bezwzględnie stosować do zaleceń administracji

2. Obowiązują powszechnie znane zasady dobrego wychowania, kultury osobistej oraz netykiety

3. Nie wolno łamać polskiego prawa, praw autorskich i zasad netykiety

4. Tworzenie klonów, podszywanie się pod innych uzytkowników - jest zabronione i karane banicją.

5. Sprawy prywatne nalezy dyskutować za pomocą systemu PW (Prywatna Wiadomość)

 

III. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW FORUM

1. Kazdy Użytkownik (anonimowy i nieanonimowy) ma prawo do poszanowania jego godności i dobrego imienia na forum, naruszenie tego prawa powinno być zgłaszane bezpośrednio Administratorowi.

2. Kazdy użytkownik, który zdecyduje się ujawnić swoją tożsamość Administracji - może zostać moderatorem i pomagać w utrzymywaniu porządku na forum. Jesli taka pomoc będzie potrzebna - Administrator nadaje odpowiednie uprawnienia i przekazuje szczegółowe zalecenia co do obchodzenia się z postami (zasady przenoszenia postów, dzielenia wątków, tworzenia nowych wątków itp.)

3.  Uzytkownicy mają prawo zmieniać treść napisanych przez siebie postów do 60 minut po ich publikacji - inni użytkownicy powinni być tego świadomi. Zaleca się by długie wypowiedzi napisać najpierw poza forum (np w edytorze tekstów) i dopiero po sprawdzeniu treści wklejac je do forum. 

4. Użytkownicy maja prawo odwołania sie od decyzji Moderatora do Administratora

5. Uzytkownicy maja prawo odwołania sie od decyzji Administratora do Redakcji Portalu

6. Uzytkownicy maja prawo odwołania sie od decyzji Redakcji Portalu do Właściciela Portalu i Forum.

7. Uzytkownicy maja prawo zgłaszania zastrzeżeń co do działań Moderatorów i Admina do Redakcji Portalu i Właściciela

 

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW FORUM

1. Użytkownicy mają obowiązek poszanowania godności innych Użytkowników.

2. Uzytkowncy mają obowiązek zgłaszania Administratorowi wszelkich nieprawidłowości zauważonych na Forum.

3. Uzytkownicy mają obowiązek dbania o szerokopojete dobro i integralność społeczności forum

 

V. NAGRODY

1. Administracja ma prawo nagradzania rangą SuperSzantymaniak użytkowników których wypowiedzi uznane są za wybitne pozytywne, twórcze i rozwijające dla innych użytkowników lub ich działania wpływają pozytywnie na rzecz społeczności Szantymaniaka.

2. Użytkownik uznany za SuperSzantymaniaka otrzymuje automatycznie uprawnienia Moderatora i wchodzi w skład Rady SuperSzantymaniaków,  która może pomagać w rozwiazywaniu problemów na forum jako organ doradczy wobec Administratora.  

3. Autorzy wątków mogą nagradzać innych uzytkowników punktami POMÓGŁ za szczególnie wartościowe wypowiedzi

4. Autorzy szczególnie ciekawych, mądrych i twórczych wypowiedzi mogą zostać zaproszeni przez Redaktora Naczelnego do grona Współpracowników Redakcji lub do samej Redakcji.

5. Autorzy szczególnie ciekawych wątków mogą zostać na wniosek Administracji lub społecznosci forum nagrodzeni nagrodami specjalnymi Redakcji (bilety na koncerty, płyty, akredytacje na imprezy ktorym patronuje Szantymaniak itd) 

 

VI. KARY

1. Administracja ma prawo karania użytkowników łamiacych regulamin oraz działających na szkodę forum ostrzeżeniami lub banem (czasowym lub stałym) oraz karami indywidualnymi ustalonimi przez admina (np. przeniesienie do części forum o ograniczonym dostępie itp).

2. Ostrzeżenia w formie czerwonego paska domyślnie są przyznawane na okres 30 dni a czas trwania kolejnych ostzeżeń jest niezalezny. Czas ostrzeżenia może zostać skrócony lub wydłużony przez Admina w zalezności od postawy ukaranego forumowicza.

3. Uzytkownik moze otrzymać od Moderatora pojedyncze ostrzeżenie a od Administratora pojedyncze, podwójne, potrójne lub wielokrotność ostrzeżenia (za jednym razem)

4. Uzytkownicy uznani przez Administrację Forum za wybitnie konfliktowe i utrudniające zachowanie porządku na Forum mogą otrzymać rangę FORUMOWICZ KONFLIKTOWY, wobec którego obowiązują zaostrzone rygory (podwójne ostrzeżenia za przewiniena za ktore normalny uzytkownik dostałby pojedyncze). Dodatkowo wobec takiego uzytkownika stosowana będzie uważna obserwacja jego poczynań oraz indywidualnie ustalone przez Admina zasady ewentualnego dalszego funkcjonowania takiego uzytkownika na forum.

5. Każde ostrzeżenie musi być uzasadnione w "komentarzu do ostrzeżenia" przez Moderatora lub Administratora, który przynał ostrzeżenie lub ban. Nie jest wymagane tłumaczenie sie z decyzji w formie dyskusji na forum. Decyzje Administracji mogą byc dyskutowane wyłącznie w dziale REDAKCJA FORUM=>Sprawy Administracyjne.

Wyjasnienie ostrzeżen:
 • Pojedyncze (1) i podwójne (2) ostrzezenie - nie blokuja możliwości czytania i pisania, są tylko sygnałem ostrzegawczym. 
 • Potrójne (3)ostrzeżenie oznacza zablokowanie możliwości pisania na forum na 30 dni, bez blokowania możliwości czytania.
 • Sześciokrotne (6) lub wyższe ostrzeżenie oznacza zablokowanie możliwości wejscia na forum przez 30 dni (BAN CZASOWY).
 • Administrator może przyznać równiez BAN na czas nieokreslony lub BAN stały (zablokowanie IP).
 • Uzytkownicy wielokrotnie ukarani pojedynczymi ostrzeżeniami mogą równiez uzyskać rangę FORUMOWICZ KONFLIKTOWY.
 • Uzytkownik ukarany BANEM (6 i więcej ostrzeżeń na raz) automatycznie uzyskuje rangę FORUMOWICZ KONFLIKOTWY

 

VII. INGERENCJA ADMINISTRACJI W POSTY i WĄTKI

1. Administracja ma prawo ingerencji w posty i wątki Uzytkowników wyłącz celu utrzymania porządku na forum.

2. Wszelkie ingerencje w treść postów, muszą być dokładnie opisane i uzasadnione w pod treścią posta jako MOD-EDIT lub ADMIN-EDIT: - w taki jednak sposób by te ingerencje nie budziły wątpliwości i nie naruszały w żaden sposób sensu wypowiedzi Użytkowników. 

3. Posty użytkowników nieanonimowych - podlegają szczególnej ochronie i nie mogą zostac zmienione lub usuwane bez uzasadnienia.

4. Posty uzytkowników anonimowych - nie podlegają ochronione i mogą być usunięte bez konieczności jakiegokolwiek uzasadnienia.

 

Wyjaśnienie

Nietykalność postów oraz pełna ochrona treści postów przysługuje wyłącznie Uzytkownikom zarejestrowanym nieanonimowym, czyli bioracym osobistą odpowiedzialność za wypowiedziane słowa. Nie dotyczy Uzytkowników anonimowych. Posty osób ujawniających swoją tożsamość społeczności forum są pod ścisłą ochroną zarowno w sensie ingerencji w treść jak i usuwania bądż przenoszenia. Wszelkie ewentualne działana wobec takich uzytkowników Administracja jest zobowiązana się wyjaśnić osobiście autorowi posta.

 

5. Posty zawierające treści uznane przez Administracje za rażące (wulgaryzmy, obrażanie osób, grup ludzi, manipuacje, kłamstwa, oszczerstwa, tresci rasistowskie itp) mogą być moderowane (tzn przenoszone, dzielone, usuwane, zmieniane pod warunkiem zamieszczenia wyjaśniena pod tekstem w formie ADMINEDIT:, MODEDIT: EDIT:) a ich autorzy moga zostac ukarani ostrzezeniami lub banem

 

VIII. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ MODERATORÓW

1. Moderatorzy powinni bezemocjonalnie i mozliwie obiektywnie traktować wypowiedzi innych użytkowników, w przeciwnym razie powinni zrezygnować z funkcji, lub funkcja zostanie im odebrana.

2. Moderatorzy mają obowiązek zgłaszania wszelkich zauważonych nieprawidłowości Administratorowi przed podjęciem samodzielnych decyzji.

3. W kwestiach niejednoznacznych lub wątpliwych Moderator ma obowiązek skonsultowac się z Administratorem

4. Moderatorzy powinni sugerować Administratorowi poprawki które mogłyby usprawnić działanie forum i ułatwić uzytkownikom korzystanie z niego.

5. Moderatorom nie wolno powoływać się w merytorycznych dyskusjach na swoją funkcję w celu wzmocnienia swojego stanowiska

6. Moderatorzy mogą zostać ukarani i nagrodzeni przez Administatora według zasad obowiązujących dla pozostałych Użytkowników.

7. Skargi, zażalenia i odwołania od decyzji moderatorów przymuje Właściciel lub wyznaczony przez niego plenipotent pod adresem redakcja@szantymaniak.eu i zobowiązuje się rozwiązywać zgłoszone problemy w ciągu 72 godzin (z możliwością przedłuzenia w szczególnych przypadkach lub w zwiazku z fizyczną nieobecnością - dni wolne od pracy, urlopy, wyjazdy zagraniczne)

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACJI ZA TREŚĆ POSTÓW

1. W związku z anonimowością użytkowników na Forum Administracja Forum, Redakcja Portalu oraz Właściciel nie biorą żadnej odpowiedzialności za treść postów, zobowiązuje się jednak reagować na wszelkie zgłoszone nieprawidłowości i zgodnie z własna wiedza i doświadczeniem.

 

FORA (DZIAŁY) UKRYTE I SPECJALNE

1. Forum Szantymaniaka zawiera ukryty dla Uzytkowników anonimowych dział "TYLKO DLA DOROSŁYCH" jest jedynym działem, w którym dopuszczalne jest prezentowanie treści uznawanych za nieodpowiednie dla osób nieletnich (np wulgaryzmy, treści erotyczne) - jednak podstawowe zasady regulaminu obowiązują również i w tym dziale. Dostęp (hasło) do działu "Tylko dla dorosłych" może uzyskać wyłącznie osoba pełnoletnia, która zgłosi się do grupy "DOROŚLI" odeśle do Redakcji deklaracje pełnoletności i w której zdejmuje wszelką odpowiedzialność z Właściciela za skutki kontaktu z prezentowanymi treściami. Opiekunem działu jest Moderator Makenzen czyli Joanna Morawska

2. Forum zawiera działy ukryte dla Uzytkowników anonimowych TYLKO DLA WYKONAWCÓW, TYLKO DLA ORGANIZATORÓW, TYLKO DLA REDAKCJI do których dostęp mogą uzyskać wyłącznie osoby powołane (będące członkami zespołów znajdujących się na liście WYKONAWCÓW w dziale Szantymaniak, organizatorów imprez znajdujacych się na liście imprez w dziale FESTIWALE bądż znajdujących się na liscie członkow ścisłej Redakcji). Osoby tę muszą zgłosić się do odpowiednich grup, poczekać na mail weryfikujący od opiekuna danej grupy, oraz ujawnić swoją tożsamość i przekazując rownież informacje kontaktowe wyłącznie do wiadomosci Administracji. Opiekunem tych działów jest Administrator YenJCo czyli Maciej Jędrzejko.

3. Obowiązuje zakaz kopiowania, cytowania lub jakiegokolwiek innego publikowania w internecie treści zawartych w działach typu "TYLKO DLA" nawet we fragmentach pod groźbą BANA CAŁKOWITEGO.

4. Forum zawiera działy widoczne tylko dla uzytkowników zalogowanych. W celu przeglądania tych działów konieczna jest rejestracja uzytkownika i jego zalogowanie na forum.

5. Forum zawiera dział SZANTYPEDIA który rządzi się osobnymi prawami. Uprawnienia JuniorAdmina w tym dziale posiada użytkownik Taclem czyli Rafał Chojnacki - pomysłodawca i twórca Szantypedii - który zaprasza do współpracy wybrane przez siebie osoby. W tym dziale prowadzimy wyłącznie dyskusje merytoryczne na temat dodawanych przez Taclema wątków.

 

IX. ZALECENIA ADMINISTRACJI

1. Avatary powinny zawierać zdjęcie twarzy użytkownika - dzięki temu łatwiej budowac społeczność forum i rozpoznawać sie na zlotach, jednak nie jest to przymus. Może tam znajdowac się dowolny plik graficzny nie naruszający zasad netykiety i regulaminu forum. Obraźliwe są kasowane a ich użytkownicy karani ostrzeżeniami.

2. Podpisy w stopkach powinny byc pisane czcionka 10, i miescić się max w 4 linijkach tekstu

3. Nie należy publikować duzej ilości zdjęc w jednym poście - utrudnia to otwieranie się wątków. Zaleca się dodawanie nie więcej niz 5 zdjęć w jednym poście lub podawanie linków do galerii

4. Odpowiedzi na kilka postów nalezy pisac w jednym poscie używając cytowania a nie kilku kolejnych postach pod sobą - bardzo utrudnia to utrzymanie logiki wątku.

5. Nalezy trzymać się tematyki wątku i unikac offtopów. Posty uznane za offtopy będą kasowane lub przesuwane.

6. Ze względu na mozliwość edycji postów do 60 min po opublikowaniu zaleca się tymczasowe wprowadzenie na górę posta informacji : TRWA AUTOEDYCJA POSTA a następnie po zakonczeniu edycji AUTOEDYCJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA godz, min. Zaleca się uzycie tekstu zmniejszonego i pogrubionego

7. Przed zadaniem pytania na forum w formie nowego wątku należy upewnić się (przeglądając forum lub pytając Administrację) czy podobny temat nie pojawił się juz na forum.

 

Uwaga. Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian i poprawek w niniejszym regulaminie. O wszelkich ważnych zmianach będziemy informować na forum w dziale REDAKCJA FORUM => SPRAWY ADMINISTRACYJNE
 
Uwaga. O wszelkich zmianach w regulaminie Właściciel będzie informował osobiście każdego zarejestrowanego użytkownika poprzez PW
w górę

Informację wprowadził(a): Maciej "YenJCo" Jędrzejko

SŁOWNICZEK

Słowniczek pojęc używanych w regulaminach Forum i Portalu Szantymaniak

 • Administracja - Właściciel + Administrator + JunionAdmini + Moderatorzy
 • Admin = Administrator
 • Administrator  - osoba zarządzająca forum, posiadająca pełne uprawnienia do obsługi całosci forum.
 • Avatar - miniaturka zdjęcia użytkownika widoczna przy jego postach.
 • Flejm - kłótnia internetowa (więcej...)
 • Forum - program komputerowy umieszczony na serwerze, umożliwiający prowadzenie dyskusji, w którym Użytkownicy publikują swoje wypowiedzi a do tych wypowiedzi ma dostęp każdy Użytkownik. Treści zawarte w opublikowanych postach są dostępne 24h/dobę dla każdego Internauty na świecie i są indeksowane przez wyszukiwarki typu Google itp. Wszelkie swoje wypowiedzi na forum należy traktować jako wypowiedzi publiczne - warto mieć świadomość tego faktu przed wzięciem udziału w dyskusji i przed publikacją swoich postów. 
 • Forumowicz konfliktowy - Użytkownik zarejestrowany, ktory został uznany przez Administrację za szczególnie uprzykrzającego życie społecznosci forum, utrudniającego pracę Administracji lub uzyskujący liczne powtarzające się ostrzezenia za prowokowane flejmów
 • Junior Admin - Użytkownik zalogowany posiadający pełne uprawnienia do obsługi niektórych części Forum nadane przez Administratora
 • Korektor - osoba, zaproszona do współpracy z redakcją, posiadająca szczególne uprawnienia do edycji artykułów, nowin i not koncertowych publikowanych w portalu w celu korekty. Korektor nie ma prawa ingerencji w sens wypowiedzi Reporterów lub ma obowiązek skontaktować się z Reporterem i Redakcją w sprawie zauwazonych blędów.  
 • MOD = Moderator
 • Moderator - Użytkownik zalogowany posiadający uprawnienia do ingerencji w posty i wątki nadane przez Administratora
 • Netykieta  - zbiór zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie (więcej... )
 • Offtopy - posty których tematyka nie ma związku z toczącą się dyskusją lub tematem wątku
 • Post - wypowiedź Użytkownika zarejestrowanego na Forum
 • PW, Prywatna Wiadomość - system prywatnych wiadomości które uzytkownicy wymieniają prywatnie między sobą. Administracja Forum nie ma żadnego dostępu do treści tych wiadomości.
 • Post - wypowiedź Użytkownika zarejestrowanego na Forum
 • Redakcja - redakcja portalu, grupa ludzi zaproszonych przez Właściciela do opieki nad portalem, organ doradczy Właściciela  
 • Redaktor - członek redakcji
 • Reporter, współpracownik redakcji - osoba która zgłosiła się do Redakcji z prośbą o nadanie uprawnień do samodzielnego dodawania nowin, artykułów i notek koncertowych i otrzymała własny nick i login do panelu administracyjnego.
 • Sygnaturka, sygnatura - krótki tekst użytkownika zalogowanego w stopce posta, motto, złota myśl, cytat itp.
 • Troll - Użytkownik zarejestrowany którego cechuje wybitnie antyspołeczne zachowanie na forum, prowokujacy liczne flejmy
 • Trollowanie, trolling - antyspołeczne zachowanie charakterystyczne dla forów dyskusyjnych i innych miejsc w Internecie, w których prowadzi się dyskusje (wiecej... ). Trolling na tym forum jest karany banem, do czasu jego zakończenia pod jego avatarem znajduje się ranga: TROLL, po zakończeniu bana ranga jest zmieniana na Forumowicz Konfliktowy
 • Użytkownik, User - każda osoba przegladająca posty na www.forum.szantymniak.pl
 • Użytkownik niezarejestrowany - użytkownik który nie dokonał rejestracji, może przegladać niektóre części forum, nie moze pisać
 • Użytkownik zarejestrowany, "forumowicz" - Użytkownik który dokonal rejestracji i znajduje się na liście użytkowników forum
 • Użytkownik zalogowany - Użytkownik który zarejestrował się na forum, posiada własny unikalny NICK i ma prawo pisania postów i zakładania wątków i jest w chwili obecnej dostępny na forum.
 • Użytkownik niezalogowany - Użytkownik który zarejestrował się na forum, posiada własny unikalny NICK i ma prawo pisania postów i zakładania wątków, który w chwili obecnej nie jest dostępny na forum.
 • Użytkownik anonimowy - Uzytkownik zarejestrowany, który nie ujawnił swojej tożsamosci lub jest osobą nieznaną Administracji Forum
 • Użytkownik nieanoniowy - Uzytkownik zarejestrowany, ktorego tożsamość jest znana Administracji Forum
 • Wątek - zbiór postów Uzytkowników zarejestrowanych, dotyczących konkretnego tematu
 • Właściciel: Maciej Jędrzejko , kom/sms 506-028-800
w górę

Informację wprowadził(a): Maciej "YenJCo" Jędrzejko

Copyright © 2004-2010 SZANTYMANIAK.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Technologia: strony internetowe INVINI